بررسی مبانی فقهی توبه در قانون جزای ایران
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاد اسلامی ایلام
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : لیلا سبزی