بررسی مبانی فقهی شرایط قصاص در قانون جزای ایران
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تاریخ دفاع: 1291
نام استاد/نام دانشجو : محمدرضا مردی نیا