سبک زندگی جهادی مبتنی بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد مقاومتی
52 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سبک زندگی جهادی مبتنی بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد مقاومتی