مطالعه نقش قیمت گذاری اخلاقی در ارتباط بین بازاریابی اسلامی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی
51 بازدید
محل نشر: همایش های ملی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالعه نقش قیمت گذاری اخلاقی